Sledování zásilky

Vyhledávání pomocí čísla zásilky

For support contact: track@cargo.as

Důležité zkratky

 

 ADR Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí
 ATA Skutečná doba příjezdu
 ATD Skutečná doba odjezdu
 AWB Letecký nákladní list
 BAF Vyrovnání ke kolísání palivových nákladů
 B/L  Konosament/nákladní list 
 BOND Celní ručení 
 CAD Platba proti vydání originálních dokumentů 
 CAF Vyrovnání ke kolísání kurzů různých měn 
 CBM Kubický metr 
 CDV Aktuální původní hodnota 
 CF Kubická stopa 
 C/I Pojistný certifikát 
 CFS Terminál, ve kterém se nakládají sběrné kontejnery 
 CMR Úmluva o přepravní sml. v mezinárodní silniční dopravě
 CO Certifikát o původu 
 COC Vlastní kontejner přepravce 
 COLLI Jakýkoliv nákladový kus, např. paleta, bedna, karton atd.
 CONFERENCE LINE Rejdařská společnost, která je členem konference  
 CY  Kontejnerový terminál, kde dochází k manipulaci s kon.
 C/S Přirážka za čekání v přístavu 
 CSC Poplatek za přeložení kontejneru z lodi / na loď 
 DEMURRAGE Penále za pozdní odebrání importního kontejneru 
 DETENTION Penále za pozdní vrácení prázdného kontejneru  
 ECAC Evropská konference civilního letectví
 ECB Speciální námořní nákladní list, nejedná se o cenný papír 
 ETA Předpokládaný příjezd lodi 
 ETD

Předpokládaný odjezd lodi 

 EX-1 

Exportní celní deklarace

 FCL Celokontejnerová zásilka, servis 
 FCL/FCL Celokontejnerová zásilka, servis z domu do domu 
 FEU 40ft kontejner 
 FCL/LCL Kusové zásilky od jednoho odesílatele pro více príjemců 
 FIATA Mezinárodní federace zasilatelských sdružení 
 IATA Mezinárodní letecká asociace 
 ICAO Mezinárodní organizace civilního letectví 
 ICC Mezinárodní obchodní komora
 INCOTERMS 2010 Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek
 IPC Mezinárodní poštovní korporace 
 IRU Mezinárodní unie silniční dopravy
 LCL Kusové zásilky 
 LCL/LCL Kusová zásilka ve sběrném kontejneru 
 LCL/FCL Kusové zásilky od více odesilatelů pro jednoho příjemce 
 MS Oceánská loď 
 MV Oceánská loď 
 NON CONFER. LINE Rejdařská společnost, která není členem konference 
 NON NEGOT B/L Nepodepsaná B/L - kopie, která nemá platnost originálu
 NOTIFY Subjekt, kterému se avizuje příjezd kontejneru
 POL Přístav nakládky
 POD Přístav vykládky
 PPD Vyplaceně
 RO-RO Nákladní loď určená pro přepravu kolových vozidel
 SITA Mezinárodní společnost pro leteckou telekomunikaci
 SOC Vlastní kontejner odesílatele
 STRIPPING Vykládka kontejneru
 STUFFING Nakládka kontejneru
 T1 Tranzitní celní deklarace
 TAA Transatlantická konference 
 TARE Samotná hmotnost zboží bez kontejneru 
 T-B/L Průběžný konosament
 TEU 20ft kontejner 
 THC Poplatek za přeložení kontejneru z lodi nebo na loď 
 TIR Mezinárodní silniční přeprava 
 T/T Doba přepravy, obvykle ve dnech 
 ULD Jednotka nákladového zařízení
 VAT DPH
 W/M Účtování na základě hmotnosti - tuna nebo objem
 WP Pokud počasí umožní
   
   

 

Kontakty
 

Telefon

+420 296 328 111

 

Zdarma

+420 800 222 746

 

Skype

Pište nám

WhatsApp

Pište nám

 

Hlavní kancelář

GYP LOGISTICS, a.s.
Příkop 838/6
602 00 Brno
Czech Republic

 

Najděte nás